Účetnictví

Oblast je velmi silně propojena s daňovou nebo mzdovou oblastí. Profesionální účetní společnost dokáže také kvalitně poradit s optimalizací nákladů nebo daní.
Účetnictví je obor, kterým se profesionálně zabýváme již několik let. Ke každému našemu klientovi přistupujeme individuálně, nabídneme mu atraktivní cenu a komplexní soubor služeb, které jsou spojené s  m, daněmi, personalistikou apod. Detaily, které se týkají naší činnosti, najdete na našich internetových stránkách.

Účetnictví a zpracování daňových přiznání

Nejenom účetnictví a daně jsou naší doménou. Hlavními daněmi, kterými se zabýváme, jsou daně z příjmu (ať už fyzických nebo právnických osob), daň z přidané hodnoty a daň silniční. Dokážeme Vám však vypracovat i přiznání k jiným typům daní (dědické, darovací apod.).

Účetnictví
Ohodnoťte příspěvek